Software Engineering

Due to the lack of an Assistant for Software Engineering I had to give the following exercises to students in their 3rd year Computer Science MsC (The lessons were in dutch):

Labo 14/11/2001: Testing

Bestand Omschrijving
testing_2002.tar.gz De nodige bestanden voor het uitwerken van dit eerste labo (aangepast voor gcc v3.2 op 11/08/2002.)
oef2-oplos.html Nummering van de nodes voor het tekenen van de flow graph van oefening 2
testing.html opgaveblad
oplos2b.html De onafhankelijke paden voor oefening 2
oef1.html De MyComplex classe regression test
oef1.tar.gz Oplossing van de MyComplex classe regression test.
oef2.tar.gz Uitwerking van de test cases voor unit tests van oefening 2


Labo 21/11/2001: Design by contract

Bestand Omschrijving
lab2oef4.cpp oplossing van de extra oefening die gegeven werd op het einde van dit labo.
lab2oef2.cpp oplossing van oefening 2
dbc.html opgaveblad
testje.cpp Het testje dat je kon doen om te kijken of de ||1 bij de assertion
van de add_value member functie wel degelijk nodig was.
lab2oef1.cpp oplossing van oefening 1